Opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar in een gezin

De meeste onthaalouders zijn aangesloten bij een dienst voor onthaalgezinnen. Neem contact op met deze diensten om een onthaalmoeder in je buurt te vinden.

GEZINSOPVANG PARDOES

T015 41.46.41

 W www.kinderopvangpardoes.be

 

GEZINSOPVANG I-MENS

T 015 85 83 07

onthaalouders.mechelen@i-mens.be

www.i-mens.be/ons-aanbod/kinderopvang

Voor een overzicht van enkele zelfstandige onthaalmoeders, check de kinderopvangwijzer:

https://www.kinderopvangwijzer.be/mechelen/