Samenwerken voor kinderen in armoede


De bestrijding van kinderarmoede is één van de topprioriteiten van het Sociaal Huis. Daarom werken we samen met de kleuter- en basisscholen en CLB's in Mechelen.


Wat doen we dan precies?

Wanneer een school of CLB een vraag en/of nood rond welzijn detecteert bij een gezin, gaan zij eerst zelf met het gezin praten.

Wanneer ze er samen niet uitraken, kunnen zij doorverwijzen naar het Sociaal Huis, mits toestemming van het gezin.

Ten laatste 36 uur nadien wordt het betrokken gezin gecontacteerd en krijgt het info, advies en een doorverwijzing naar relevante diensten indien nodig.

Is er nood aan langdurige begeleiding, neemt de gezinsbegeleidster Ninja Vertongen dit op, maar alleen na interne doorverwijzing van het Sociaal Huis team.

Hoe doorverwijzen?

Om gezinnen op een efficiënte manier te kunnen contacteren en verder te helpen, vragen wij om bij een doorverwijzing steeds deze doorverwijsfiche in te vullen en te mailen naar socialedienst@sociaalhuismechelen.be.

Bij vragen of in zéér dringende gevallen kan je ook telefonisch contact opnemen op 015 45 33 01. Meer info vind je ook in deze folder.