opgravingen van Mechelse boerenkrijgersTussen al deze graven is er een die eruit springt. Aan het eind van de zomer van 2010 stootten de archeologen op een graf met daarin de stoffelijke resten van een 40-tal individuen, schijnbaar in alle haast begraven. Een echt massagraf dus. Bij de skeletten werden ook resten van schoeisel en kledij gevonden, waaronder vier zogenaamde keelknopen. Op basis van de datering van de zilvermerkjes op deze keelknopen kon het graf geïdentificeerd worden als dat van de 41 boerenkrijgers die op 23 oktober 1798 door de Franse bezetter werden gefusilleerd en vervolgens begraven op het Sint-Romboutskerkhof, hoewel het plein op dat moment niet langer als begraafplaats in gebruik was. Het onderzoek van de skeletten toont aan hoe deze mannen aan hun eind kwamen: geraakt door een of meer musketkogels, zo nodig gevolgd door een genadeslag met het zwaard. Op het Sint-Romboutskerkhof herinnert een monument aan hun onfortuinlijke lot.

Ga verder naar 'Jongen een trap afdalend - kunst geïnspireerd op de opgravingen' of ga terug naar de beginpagina.