Startdatum
21 augustus 2023
Einddatum
31 augustus 2024

 

Het regenweer heeft de werken op het kruispunt niet echt vlot laten verlopen. De aannemer werkt er nog tot aan het bouwverlof. Op vrijdag 22 december laat hij de werf netjes achter.

Dit wil ook zeggen dat de bereikbaarheid voor plaatselijk verkeer hetzelfde blijft tot fase 2 begint op maandag 8 januari.

Waar wordt er gewerkt? 

  • Van Vrouwvliet tot Kleine Nieuwedijkstraat in drie fasen:

    • fase 1: kruispunt Boerenkrijgstraat - van november tot bouwverlof kerst 2023
    • fase 2: van Boerenkrijgstraat tot Vrouwvliet - opstart na bouwverlof 
    • fase 3: van Boerenkrijgstraat tot Kleine Nieuwedijkstraat.

Stand van zaken: bouwverlof kerst 2023

De rioleringswerken op het kruispunt zijn zo goed als klaar. Op vrijdag 22 december laat de aannemer de werf netjes achter.

Dit wil ook zeggen dat de bereikbaarheid voor plaatselijk verkeer blijft tot fase 2 begint op maandag 8 januari.

Wat na het bouwverlof?

Fase 2: van kruispunt Boerenkrijg tot Vrouwvliet
Vanaf 8 januari starten de rioleringswerken richting Vrouwvliet.  Deze fase staat ingepland tot en met de tweede week van mei. 

Bereikbaarheid en parkeren

Tijdens deze fase kan er niet meer geparkeerd worden in dit gedeelte van de straat. Let op het parkeerverbod! Opritten en garages zijn tijdelijk niet meer toegankelijk. Te voet en met de fiets aan de hand blijft alles nog bereikbaar.

Eens de riolering gelegd is en de boordstenen en de funderingen geplaatst zijn, krijgt dit gedeelte al een onderlaag in asfalt. Zo wordt alles in dit deel weer toegankelijk en bereikbaar.

Alternatief om je auto te parkeren

Op het achterliggende terrein, waarop ook KV Mechelen haar parking inricht, bakenen we een zone af die je kan gebruiken om je auto te parkeren tijdens deze werken. De inrit ligt tussen huisnummers 313 en 317.  

De achterliggende parkeergarages, t.h.v. nr. 337 zijn ook nu bereikbaar via deze inrit.

Verloop van de werken

We breken de rijbaan op om de nieuwe rioleringsbuizen te leggen. De voetpaden blijven zo lang als mogelijk liggen om een vlotte doorgang voor voetgangers en fietsers met hun fiets aan de hand, te garanderen.

De ploeg die de riolering legt, wordt gevolgd door een ploeg die de huisaansluitingen maakt. Bestaande aansluitingen op het vuilwaterriool worden vernieuwd, regenwaterafvoeren worden aangesloten op het nieuwe regenwaterriool.

Hierna worden de groenvakken aangelegd en krijgt de rijbaan een laag fundering. Als laatste is het de beurt aan de voetpaden en krijgt de rijbaan al een voorlopige laag asfalt.

Aansluiting RWA (regenwaterafvoer) op Vrouwvliet

Eens de nieuwe rioolbuis voor het regenwater is gelegd, wordt deze ook aangekoppeld op de Vrouwvliet. Gedurende deze koppeling is het fietspad langs de Vrouwvliet onderbroken en wordt er een omleiding ingelegd.

Huisvuilophaling

Omdat ook de vuilniswagen niet meer door de straat kan rijden, voorziet de aannemer twee verzamelpunten voor je huisvuilzakken:

  • een ter hoogte van de Vrouwvliet
  • een ter hoogte van de Boerenkrijgstraat.

Breng je vuilniszak daar naartoe op het tijdstip dat je deze normaal buiten zet. Lukt je dit niet, spreek dan gerust de aannemer aan. Hij helpt je graag een handje.
Let op! Doe je dit buiten die periode, dan wordt dat beschouwd als sluikstort.

Circulatie doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de R6 en de N15.

De Kleine Nieuwdijkstraat blijft tot aan de knip bereikbaar via Grote Nieuwedijkstraat, komende van Nekkerspoel.

Boerenkrijgstraat is tot het einde van de werken doodlopend.

De bus rijdt langs de Meidoornstraat en de Borgersteinlei.

Fietsverkeer wordt omgeleid via het fietspad langs de Vrouwvliet naar de fietsostrade of via het fietspad langs de Vrouwvliet naar de Papenhofdreef/Boerenkrijgstraat, richting  Nekkerspoel. 

--> Wanneer de RWA (de nieuwe regenwaterafvoer) wordt aangesloten op de Vrouwvliet, moeten ook fietsers een grotere omleiding volgen. Deze aansluiting gebeurt in fase 2 en neemt ongeveer twee weken in beslag.

Deze omleiding blijft tot het einde van de werken d.w.z. augustus 2024.

Opslagplaats

Het zuiveringsstation en de werfkeet van de aannemer blijven in de Boerenkrijgstraat. Zijn materiaal slaat hij op in de Grote Nieuwedijkstraat.

Laatste fase

Fase 3: van kruispunt Boerenkrijg tot Kleine Nieuwedijkstraat

Deze fase start op de planning half mei en verloopt ongeveer op dezelfde manier als fase 2.
Eer deze fase begint, laten we hier meer nieuws over de timing.

Einde van de werken staat nu ingepland voor augustus 2024.

Tegeltuintjes

Aanvragen voor tegeltuintjes zijn intussen afgesloten.

Heb je vragen?

Op de hoogte blijven?

Aanpassingen van de planning of onvoorziene omstandigheden zetten we op onze website op mechelen.be/wegenwerken.

Naar aanloop van de volgende fase van de werken informeren we de omwonenden met een volgende bewonersbrief. Maar wil jij ook nieuws in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief www.mechelen.be/stadsvernieuwing/grote-nieuwedijkstraat/nieuwsbrief