Op 21 augustus 2018 vieren de Mechelse moslims, net als op andere plaatsen in de wereld, het Offerfeest. Het is een feest van vreugde, verzoening en aandacht voor armen in de samenleving.

Eerst wordt de moskee bezocht, waarna men elkaar begroet en feliciteert. Daarna wordt het feest uitgebreid gevierd met familie en vrienden, waarbij heerlijke gerechten worden voorgeschoteld.  Het Offerfeest is een beetje vergelijkbaar met Kerstmis, waarbij christenen vaak in familieverband de geboorte van Jezus vieren.

Bij moslims staat het Offerfeest in het teken van de profeet Ibrahim. Ibrahim, ook gekend als Abraham, wordt beschouwd als aartsvader van zowel het christendom, jodendom en de islam. Vele moslimgezinnen offeren ter nagedachtenis van de profeet een dier. Het vlees wordt verdeeld onder familie, vrienden of minderbedeelden. Men kan ook een gift doen aan armen of hulporganisaties. De offergave staat symbool voor trouw, liefde en dienstbaarheid.


De stad Mechelen wenst de vierende Mechelaars een fijn feest toe. Om het zo fijn mogelijk te kunnen organiseren, vind je hieronder de belangrijkste informatie.

In regio Mechelen zijn er verschillende mogelijkheden om op een legale manier een dier te offeren

  • OPGELET: het algemeen slachthuis Mechelen zal tijdens het Offerfeest 2018 GEEN runderen slachten. 
  • Tijdelijke slachtvloer Werchter, Eggelbroek 6, 3118 Werchter, 0473 17 18 26. Je kan een schaap aankopen bij de organisator van de slachtvloer in Werchter vanaf 4 augustustot en met 20 augustus. De organisator vraagt jouw slachtvergunning aan. LET OP: het afleveren van een slachtvergunning is persoonlijk, dit betekent één rijksregisternummer per schaap. De slachting gebeurt onder verdoving. 
  • Slachthuis Salembier Antwerpen, Slachthuislaan 70, 2060 Antwerpen, 03 235 79 81. Je bestelt rechtstreeks een schaap bij de uitbater. De slachting gebeurt nog niet onder verdoving.
  • Andere mogelijkheden: bestel jouw vlees bij een slager of schenk een gift.

Vergeet niet na te kijken of je een slachtvergunning moet aanvragen. In sommige gevallen (slachthuizen, tijdelijke slachtvloer Werchter) wordt dit voor jou in orde gebracht, in andere gevallen moet je dit zelf aanvragen. Dit kan, vanaf 4 augustus, online via www.mechelen.be/eloket-slachtbewijzen ( 5) of via een afspraak in het Huis van de Mechelaar (€ 13).  

Zorg ervoor dat je een kopie van je slachtvergunning bij je hebt als je je schaap vervoert van de slachtvloer naar huis.

De wetgeving rond al dan niet verdoofd slachten is al een tijdje in volle beweging. In 2018 geldt er een wettelijk verbod op

  • Rituele thuisslachting
  • Onverdoofde slachting op tijdelijke slachtvloeren
  • Vervoer van levende schapen in afgesloten koffer of met samengebonden poten

Vanaf 1 januari 2019 is het overal in Vlaanderen verboden om dieren zonder verdoving te slachten, zowel op tijdelijke slachtvloeren als in slachthuizen.

Voor meer info stuur een mailtje naar diversiteit@mechelen.be

 Offerfeest 2018