Houtrook is ongezond

Ja, een houtvuur is gezellig. Helaas is houtrook ongezond, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je buren. Bij de verbranding van hout komen veel ongezonde stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines … Houtrook inademen zorgt voor directe effecten zoals hoesten, hoofdpijn of prikkende ogen. Maar rook kan ook ernstigere gezondheidseffecten veroorzaken zoals hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kankers. Houtrook zorgt daarnaast ook nog eens voor heel wat klachten over geurhinder.

Stook geen hout. Gebruik elektrische (buiten)verwarming in plaats van een kachel, open haard of vuurkorf. Of probeer eens een elektrische barbecue.

Wil je toch een houtvuur maken? 

Doe het dan slim.

Maak mensen in je omgeving bewust van de negatieve gevolgen van houtstook.

Lees ook wat de VMM schrijft over onze luchtkwaliteit: De voorbije decennia is de luchtkwaliteit in Vlaanderen gevoelig verbeterd. We stellen wel vast dat de luchtkwaliteit er in 2022 niet meer op vooruit gegaan is. Vooral stoffen die sterk gelinkt zijn aan houtverbranding namen toe.