Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van mens, natuur én milieu. Daarom moeten we de uitstoot van vervuilende stoffen, zogenaamde polluenten, zoveel mogelijk beperken, en de luchtkwaliteit goed opvolgen.