In 2003 moesten enkele middeleeuwse burgerhuizen en een parkeerplaats achter het stadhuis plaats ruimen voor de bouw van het Huis van de Mechelaar. Het onderzoek van deze huizen was een gedroomde gelegenheid voor de archeologen om de woningen, waarvan we normaal gezien enkel de funderingen ontmoeten, eens in al hun dimensies te leren kennen. Uniek aan deze huizen waren de mooie nissen waarmee enkele kamers versierd waren.

Middeleeuwse bewoning

Het onderzoek van de site Huis van de Mechelaar levert een beter inzicht op van hoe Mechelen er in de middeleeuwen uitzag. De opgravingsresultaten wijzen immers eens te meer in de richting van een dichtbebouwde laatmiddeleeuwse stad met bakstenen huizen. Op één perceel kon zelfs de overgang van leem- naar baksteenarchitectuur gevolgd worden.

Beschilderde nissen

Een belangrijk gegeven is de onmiskenbare rijkdom van de huizen. In Zakstraat 7 alleen al werden meer dan elf muurnissen aangetroffen, een recordaantal volgens Marie-Anne Buyle van de dienst Monumenten en Landschappen. Met haar ploeg restaureerde zij ook zeven op een rij liggende nissen op de eerste verdieping van Zakstraat 7. Deze waren bedekt met verscheidene beschilderde pleisterlagen. De recentste nissen droegen een voorstelling van een houten deurtje, de oudste een imitatie-baksteenschildering op de schuine zijwand. Deze prachtige nissen konden, ondanks pogingen van de archeologische dienst en de dienst Monumentenzorg, niet bewaard worden en werden dichtgemetseld. De huizen zijn allemaal verdwenen, maar de historische informatie werd gelukkig eens te meer vastgelegd op tekeningen en foto's.