Samenwerking Thomas More

Een vergunningsaanvraagdossier opmaken voor een klein (ver)bouwproject is geen eenvoudige klus. Er is per soort (ver)bouwproject een hele resem aan richtlijnen die je moet volgen en info en documenten die je moet verzamelen. Niet iedereen heeft de kennis, tijd of middelen om zulke dossiers op te maken. Daarom ging de bouwdienst een samenwerking aan met de opleiding Interieur, Design en Architectuur (ID&A) van Thomas More.

Van opmeting tot indiening

De experten van ID&A begeleiden je als externe onafhankelijke partner van begin tot einde bij de opmaak van een vergunningsaanvraagdossier. Zij weten perfect aan welke voorwaarden een dossier moet voldoen om volledig en ontvankelijk te worden verklaard door de bouwdienst van Stad Mechelen. Let op, dit geeft geen garantie op de goedkeuring van je (ver)bouwproject. Deze beslissing ligt bij het college van burgemeester en schepenen. 

Thomas More zorgt voor begeleiding tijdens het traject, het opmeten en uittekenen van de bestaande situatie, het uittekenen van de nieuwe situatie, het opstellen van een dossier en het indienen via het Omgevingsloket Vlaanderen. 

Kostprijs

De forfaitaire kostprijs die Thomas More hiervoor aanrekent start vanaf € 300 (excl. btw) per dossier. Let op: prijs kan variëren afhankelijk van de situatie.

Website ID&A Thomas More

Zelf een vergunningsaanvraagdossier samen stellen? 

Doorloop eerst de beslissingsboom van je (ver)bouwproject om erachter te komen of je een architect moet aanstellen. En bekijk dan zeker de voorbeelddossiers per (ver)bouwproject met richtlijnen en regels. Kom je er toch niet uit, contacteer dan de experten van de opleiding ID&A van Thomas More.