De wijk- en dorpshuizen zijn geschikt voor heel wat activiteiten. Ben je op zoek naar een locatie voor een vergadering of presentatie? Zoek je een ruimte om met jouw vereniging iets te organiseren? Plan je een activiteit?

  • Reserveer je zaal minsten 4 weken op voorhand
  • Ga eerst de beschikbaarheid na per mail of per telefoon
  • Na het vastleggen van de zaal is er een verplicht plaatsbezoek waar de werking van de zaal (en eventueel drank) volledig wordt uitgelegd
  • Voor bepaalde doelgroepen is het gebruik van de zalen gratis 
  • Mechelse verenigingen en organisaties huren de zalen aan een gunstig tarief
  • Als particulier kan je de zalen ook huren
  • Bekijk hiervoor de tarieven 
  • In het huishoudelijk reglement lees je alles over het gebruik van de zalen
  • Het volledige retributiereglement kan je terugvinden onder rubriek 'Gebruik van lokalen, ontmoetingsruimten en zalenverhuur'

Reserveer je zaal