Hieronder vind je een selectie van de retributiereglementen met betrekking tot gebruik openbaar domein bij evenementen, inname markt en standplaatsen, gebruik lokalen en zalenverhuur. Klik op de naam van het reglement om dit te openen.

Gebruik openbaar domein bij evenementen

Retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens evenementen.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019
Tarieven: Tarieven Gebruik openbaar domein tijdens evenementen
datum beslissing college van burgemeester en schepenen: 05/12/2022

Gebruik openbaar domein bij inrichting van Zomer- of Winterbar

Retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein bij inrichting zomer- of winterbar.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 26/04/2021
datum van bekendmaking:  28/04/2021
Tarieven: Tarieven Gebruik openbaar domein bij zomer- of winterbar 
datum beslissing college van burgemeester en schepenen: 05/12/2022

Inname van een standplaats op een woonwagenterrein

Retributiereglement op het innemen van een standplaats woonwagenterrein.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 16/12/2019
datum van bekendmaking: 19/12/2019
Tarieven: Tarieven innemen standplaats woonwagenterrein
datum beslissing college van burgemeester en schepenen: 05/12/2022

Retributiereglement voor ambulante handel, markten en kermissen

Retributiereglement voor ambulante handel, markten en kermissen.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 24/04/2023
datum van bekendmaking: 26/04/2023
Tarieven: Tarieven ambulante handel, markten en kermissen
datum beslissing college van burgemeester en schepenen: 11/04/2023

Gebruik van lokalen, ontmoetingsruimten en zalenverhuur

Retributiereglement voor zalen en lokalen.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 31/05/2021
datum van bekendmaking: 02/06/2021
Tarieven: Tarieven zalen en lokalen
datum beslissing college van burgemeester en schepenen: 05/12/2022

Retributiereglement voor het gebruik van de Heilig-Hartkerk en de pastorij.
datum goedgekeurd in de gemeenteraad: 25/04/2022
datum van bekendmaking:  27/04/2022
Tarieven: Tarieven zalen en lokalen
datum beslissing college van burgemeester en schepenen: 05/12/2022


Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke web-toepassing’ werd bekend gemaakt.

Om u als burger actief te informeren over het beleid van de stad, worden in toepassing van het decreet lokaal bestuur de lijsten gepubliceerd van wekelijks genomen beslissingen door het college van burgemeester en schepenen.

Hierbij wordt rekening gehouden met de uitzonderingen vermeld in het decreet openbaarheid van bestuur. U hebt steeds de mogelijkheid om een officieel uittreksel uit het notulenboek van een specifieke collegebeslissing op te vragen in het kader van openbaarheid van bestuur.