Ter info : hieronder treft u een overzicht aan van de huidige Retributiereglementen en bijhorende tarieven. Klik op de naam van het reglement om dit te openen.

Auto en mobiliteit

Elektrische laadpalen  

 Fietskluizen  

Fietszenders

 Parkeren

Sponsoring Shopping Shuttle

Vergunning autoluwe zone  

Leveren prestaties door diensten en uitleen materiaal

Administratieve prestaties  

Compostvaten, compostbakken, beluchtingstokken en wormenbakken

Dossierkosten bij Omgevingsvergunningen.

Feestmateriaal

Prestaties en materiaal aan derden 

SDNA-KIT

Uitleenbalie erfgoedlabo  

Werken nutsvoorzieningen  

Kinderen en Jongeren

Dagopvang  

Educatieve Museumactiviteiten  

Jeugddienst  

Grabbelpas  

Sportkampen en sport-overdag  

Levensweg

Bibliotheek  

Huwelijken  

  • Retributie huwelijken
    datum goedgekeurd in de gemeenteraad:  25/02/2019
    datum van bekendmaking: 27/02/2019
  • Tarieven huwelijken
    datum goedgekeurd in de gemeenteraad:  25/02/2019
    datum van bekendmaking: 27/02/2019 

Kaderreglement Retributies voor de stedelijke begraafplaatsen   

Kunstonderwijs  

Sponsoring van een zitbank  

Musea en Toerisme

Geleide wandelingen  

Natuur- en Milieueducatief centrum Tivoli  

Tijdelijke tentoonstellingen 

Gebruik van lokalen, ontmoetingsruimten en zalen

De Club Douaneplein

Conservatorium  

Cultuurcentrum  

Ondernemershuis Mechelen OH!  

Polyvalente ruimte evenementenhal douaneplein - De Loods 

Polyvalente ruimte douaneplein - Den Hangar

Repetitieruimte douaneplein  

Stadsschouwburg  

Tivoli  

Vergaderlokalen De Garage+  

Wijk- en dorpshuizen  

Zalen stadhuis  

Markt- standplaatsen en gebruik openbaar domein bij evenementen

Gebruik openbaar domein bij evenementen  

Gebruik van parken en tuinen bij evenementen

Ambulante handel op en langsheen het openbaar domein

Marktplaatsrechten   

Standplaats Woonwagenterrein De Schans  

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de reglementen, goedgekeurd in de gemeenteraad online bekendgemaakt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop de beslissing werd genomen en waarop ze via de ‘gemeentelijke webtoepassing’  werd bekend gemaakt

Overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet werden de reglementen, goedgekeurd in de loop van 2013 met ingang op 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, online bekendgemaakt op 18/12/2013.