Ja, ook voor het parkeren van voertuigen bij werken/verhuis op voorbehoudenparkeerplaatsen dien je een vergunning inname openbaar domein te hebben. De ruimte, die de voertuigen innemen wordt meegerekend in de retributie.

De stad controleert geregeld of de nodige vergunningen werden bekomen. Bij inbreuken wordt een bijkomende kost van 50% aangerekend en kan een GAS-boete worden opgelegd. Vanaf de 2de inbreuk wordt dit verhoogt tot 100%.

De termijn begint pas te lopen zodra je dossier volledig is. Je kunt best zo snel mogelijk alle informatie doorgeven. Ontbreekt bijvoorbeeld een plaatsbeschrijving of een situatieschets, dan begint de termijn pas te lopen als je de ontbrekende informatie aan het team verkeersignalisatie hebt doorgegeven.

Dit zijn aanvragen waar één van onderstaande voorwaarden toe behoren:

  • omleiding nodig
  • minstens één rijstrook verminderd
  • eenrichtingsverkeer wordt ingesteld of opgeheven
  • de rijrichting verandert
  • minder dan 1 m breedte voetpad blijft vrij
  • geheel of gedeeltelijke inname fietspad
  • geheel of gedeeltelijke inname straatafsluiting

Hiervoor geldt een aanvraagtermijn van 30 werkdagen.

De aannemer moet natrekken of er een vergunning inname openbaar domein is afgeleverd. Indien hij een voertuig parkeert buiten de toegelaten zone, kan hij een aanslag ontvangen.