Elke aanvraag voor een inname openbaar domein wordt beoordeeld in functie van verkeersveiligheid, reeds geplande werken en/of evenementen, doorgaand verkeer, enz. Het team Verkeersignalisatie vraagt (indien nodig) het advies van politie, de Minder Hinder Coördinator en eventueel andere stadsdiensten.

De termijn start na ontvangst van het (online) aanvraagformulier.

De termijn waarbinnen je je aanvraag moet indienen, hangt af van de aard van je inname.

Kleine werken

Alleen als het gaat over de inname van het voetpad en parkeerplaatsen.

Aanvraagtermijn: 3 werkdagen

Grote werken

Aanvraagtermijn: 5 werkdagen

Grote werken met hinder

Als de innames één van onderstaande gevolgen hebben:

  • Er is een omleiding nodig
  • Er is minstens één rijstrook verminderd
  • Er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld of opgeheven
  • De rijrichting verandert
  • Minder dan 1m breedte voetpad blijft vrij
  • Er is een geheel of gedeeltelijke inname van het fietspad
  • Er is een geheel of gedeeltelijke inname van de straatafsluiting

Aanvraagtermijn: 30 werkdagen