Om aan te geven dat er niemand mag parkeren op je gereserveerde plaats, moet je parkeerborden plaatsen.

Verkeersbord huren via Stad Mechelen

Je kan bij je aanvraag makkelijk ook verkeersborden aanvragen. Hou rekening met de kostprijs bij het laten plaatsen van deze verkeersborden.

1 bord is voldoende tot maximaal 30 meter, je bent niet verplicht om een bord te plaatsen aan het einde van de inname.

Zelf verkeersborden plaatsen

  • Plaats het verkeersbord ten laatste 24 uur voor de start van de inname van het openbaar domein.

  • Plaats het bord, duidelijk zichtbaar voor de weggebruikers, bij het begin van de inname van het openbaar domein. 
  • Doe online aangifte van de geparkeerde voertuigen bij het plaatsen van de verkeersborden (nummerplaat, merk/ type wagen, ...). Dit kan je digitaal via de link die je in je mail kan terugvinden. Ook als er geen wagens geparkeerd staan op het moment dat je het bord zet, moet je die aangifte doen.
  • Het verkeersbord dat je plaatst is een verbodsbord ‘verboden te parkeren’ of een E1-bord. Het bord is min 0,40 m diameter, de minimumhoogte is 1,5 meter. De staander is oranje en staat op een stevige voet zodat het niet kan omvallen.
  • Noteer op het blauwe onderbord de info van je vergunning (startdatum + uur en einddatum + uur). De zwarte pijl op het beginbord wijst naar boven. Je bent niet verplicht om een bord te plaatsen aan het einde van de inname. Plaats je toch een eindbord, vul opnieuw de info op het blauwe onderbord. De zwarte pijl op het eindbord wijst naar beneden. 

Het is voldoende om 1 verkeersbord te plaatsen, tot maximaal 30 meter.