Organisatie

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Bron: gvm-iefh.belgium.be 

Melding discriminatie op basis van geslacht

Het Instituut is onderverdeeld in verschillende cellen die werken rond diverse actiedomeinen, zoals bijvoorbeeld gender mainstreaming, arbeid, de strijd tegen partnergeweld, onderzoek,… De juridische cel van het Instituut behandelt infovragen en klachten van slachtoffers van geslachtsdiscriminatie.

Wenst u meer informatie over uw rechten?

Bent u slachtoffer of getuige van een discriminatie op basis van geslacht?

Bel het gratis nummer 0800/12 800 (kies nummer 1 in het menu) of vul ons meldingsformulier in.

Equal Pay Day

Het IGVM heeft 10 opdrachten, o.a. ook onderzoek verrichten. Jaarlijks publiceert het IGVM een rapport met daarin een overzicht van de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. De jaarlijkse rapporten maken het mogelijk om de evolutie van de loonkloof in België op te volgen. Het jongste rapport dateert van 2017.