Doe aangifte

Door aangifte te doen van ongewenst gedrag, kan de politie de dader proberen opsporen. Zo kan je ervoor zorgen dat anderen niet hetzelfde moeten meemaken. Een klacht indienen kan je ook helpen bij de verwerking van wat je overkwam.

 • Doe zo kort mogelijk na de feiten aangifte bij de politie. Je herinnert je dan nog het meeste. En als er een onderzoek van komt, is dit interessant voor het verzamelen van bewijzen. Maak je geen zorgen als je je niet veel herinnert. Je kan achteraf nog informatie toevoegen, mocht je je toch nog iets herinneren.
 • Geef of noteer de feiten. Schets de situatie en de aanleiding ervan. Zorg voor een zo specifiek mogelijke datum en uur. Vermeld ook steeds waar de situatie heeft plaatsgebonden. Dat kan zowel een locatie als een traject zijn.
 • Waren er anderen betrokkenen? Vermeld ze dan. Zorg voor contactgegevens van getuigen, als deze er zijn.
 • Geef een zo gedetailleerd mogelijke persoonsbeschrijving van de dader. Vermeld geslacht, kleur kledij, gestalte, voorkomen, piercings, tatoeages, hoofddeksels, sieraden, enz.
 • Vermeld eventueel wat je zelf aanhad of andere kenmerken waardoor je bijvoorbeeld makkelijk herkenbaar bent op camerabeelden. Bv. de kleur van je schoenen, je fiets, hoofddeksel, jas, handtas of rugzak, enz.
 • Geef ook andere relevantie informatie mee: nummerplaat, omschrijving van het voertuig, voorwerpen, enz.

Twijfel je om aangifte te doen? Vul dan het lokaal meldformulier in. Samen met een medewerker van Stad Mechelen bekijken jullie wat je opties zijn.

Zorg voor jezelf

Als je lastiggevallen werd, dan besef je soms niet goed wat er net is gebeurd en of dat wel echt was. Of misschien heb je pas later door dat een bepaalde gebeurtenis je grenzen overschreed. Daar gaan vaak heel wat verschillende emoties mee gepaard. Bij zo’n situatie is het belangrijk om te luisteren naar jezelf en je gevoelens. Praat met iemand, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, om uit te zoeken wat je nodig hebt.

Meer info

Praat erover

Overschreed iemand je grenzen? Dan is het belangrijk om niet alleen met die gevoelens en emoties van emoties zoals angst, woede of verdriet te zitten. Erover praten is een eerste stap in het verwerkingsproces.

Soms voelen slachtoffers ook een schuldgevoel of krijgen ze te maken met ‘victim blaming’. Daarbij wordt de schuld van de situatie toegewezen aan het slachtoffer, wat niet oké is.

Je kan iemand uit je eigen omgeving in vertrouwen nemen. Kies iemand die je steunt en niet oordelend is. Zo verken je samen de opties en kom je tot een oplossing. Wanneer dit geen mogelijkheid is, heb je nog andere organisaties die je kan contacteren:

 • Dienst slachtofferhulp van het CAW - voor volwassenen. Bereikbaar via chat, telefonisch of via een gesprek. Gratis.
 • Jongerenaanbod van het CAW: JAC - voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Bereikbaar via chat, mail, telefonisch of via een gesprek. Gratis.
 • Tejo: voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. Via gesprek. Gratis.
 • Overkop Huis: voor jongeren tot 25 jaar. Via gesprek. Gratis.
 • Eerstelijnspsycholoog: voor gezinnen, kinderen en jongeren. Via gesprek. Gratis
 • Awel: Voor jongeren. Een luisterend oor, bereikbaar via chat en mail. Gratis.
 • 1712: voor zowel -18 als +18-jarigen. Bereikbaar via telefoon, mail of chat. Gratis.
 • Het Gezondheidscentrum Wel en Wee
 • Je huisarts, verpleegkundige, kinesist, psycholoog of maatschappelijk werker. Betaling gebeurt rechtstreeks via je mutualiteit.

Wil je de ander confronteren?

Doe dat dan alleen als je je veilig voelt. We hebben de volgende tips voor jou.

 • Ga stevig staan, kijk de ander strak aan.
 • Denk aan je non-verbale communicatie. Neem ruimte in en ga niet glimlachen.
 • Formuleer een duidelijke ik-boodschap (bv. Ik voel me ongemakkelijk als …, ik zou het fijn vinden als …)
 • Benoem wat je niet oké vindt.
 • Zet kracht bij door bv. een handgebaar.
 • Blijf kalm, ga niet schelden, roepen of beledigen.
 • Hou het kort. Vermijd een discussie of argumenteren.
 • Herhaal eventueel je ik-boodschap.
 • Hou de ander op afstand.
 • Ga naar een plek waar je je veilig voelt
 • Contacteer een vertrouwd iemand of de hulpdiensten.
 • Omstanders kunnen helpen. Vraag uitdrukkelijk om hun hulp.
 • Spreek een specifieke passant of omstander aan.
 • Kijk ze aan en zeg wat de ander doet en dat je het niet oké vindt.
 • Ga dichter bij de omstander staan.