De helft minder grondstoffen aanboren. Die doelstelling wil stad Mechelen halen tegen 2030.

Hoe? Door in te zetten op een circulaire bouweconomie. De omschakeling naar een circulaire bouwpraktijk pakken we proefondervindelijk en stapsgewijs aan. Eén van de doelen die we hierbij nastreven is het lokaal terug in de omloop brengen van gebruikte bouwmaterialen.

Tijdens het eerste weekend van de zomervakantie steekt de stad samen met projectontwikkelaar CAAAP, VIBE, BOB 361 en de geëngageerde vrijwilligers van burgerbeweging Klimaan en Stuifmeel vzw de handen uit de mouwen. De oude bib in de Moensstraat, één van de circulaire pilootwerven in de stad, is het werkterrein. Samen maken we een inventaris op van de potentieel herbruikbare bouwmaterialen. Het doel is om zo veel mogelijk materialen een nieuwe bestemming te geven. Maar natuurlijk is dit initiatief ook een leerschool voor toekomstige werven.

Concreet maken we een onderscheid tussen twee materiaalstromen. Het eerste weekend focussen we op de materialen die relatief simpel te demonteren en hergebruiken zijn. Deze kunnen een tweede leven krijgen bij Mechelse organisaties of geïnteresseerde burgers. Later zal Caaap instaan voor het in kaart brengen van de structurele bouwelementen. Hiermee richt het zich op professionele afnemers.

De resultaten van de inventarisatie zullen na de zomer worden bekendgemaakt.