Nieuwe of uitbreidende initiatieven voor baby’s en peuters gevestigd in bepaalde wijken in Mechelen, die een nieuwe vergunning van Kind en Gezin hebben gekregen, kunnen onder de voorwaarden van het toelagereglement een toelage aanvragen bij de Stad Mechelen. 

Wijken met het laagste aantal opvangplaatsen per 100 kinderen komen hiervoor in aanmerking. In het kalenderjaar 2023 zijn Nekkerspoel, Arsenaal, Muizen en Heffen de wijken met het laagst aantal opvangplaatsen per 100 kinderen.

Bekijk hier het toelagereglement.

Ik wil een aanvraag indienen