Nieuwe of uitbreidende initiatieven voor baby’s en peuters gevestigd in bepaalde wijken in Mechelen, die een  nieuwe vergunning van Kind en Gezin hebben gekregen, kunnen onder de voorwaarden van het toelagereglement een toelage aanvragen bij de Stad Mechelen. 

Wijken met  het laagste aantal opvang plaatsen per 100 kinderen komen hiervoor in aanmerking. In het kalenderjaar 2021 zijn Nekkerspoel, Arsenaal, Muizen en Leest de wijken met het laagst aantal opvangplaatsen per 100 kinderen.

 Bekijk hier het toelagereglement. Een aanvraag indienen, kan via dit document.