Heb je een idee om zelf een jeugdwerking op te starten in Mechelen? Of wil je jouw bestaande werking lokaal laten erkennen? Hieronder kan je lezen wat je hiervoor best onderneemt en kan je jouw starterstoelage of erkenning aanvragen indien je al opgestart bent.

Ben je nu al het noorden kwijt? Neem contact op met de jeugddienst voor een verkennend gesprek.


Ik wil een nieuw jeugdwerkinitiatief opstarten

Jeugdwerk is niet enkel wat de meesten hieronder verstaan (jeugdbeweging, jeugdhuis, speelpleinwerking...). Stad Mechelen staat ook open voor andere vormen van open jeugdwerk die zich ontwikkelen in de stad. Wil jij graag een nieuw jeugdwerkinitiatief opstarten? Kom dan zeker eens op gesprek bij de jeugddienst.

Open jeugdwerk versterkt de stem van jongeren en geeft vorm aan de buurt en de hele samenleving. Op die manier werkt open jeugdwerk actief mee aan een duurzame samenleving die diversiteit erkent als een sterkte. Open jeugdwerk krijgt concrete vorm in jeugdhuizen, jeugdclubs, jeugdcentra, jeugdprojecten, maar ook op straat, via vindplaatsgericht of outreachend jeugdwerk, pleinwerk...

We kunnen je verder helpen met de verdere uitwerking van jouw jeugdwerkinitaitief en je kan in aanmerking komen voor een starterstoelage. Lees eerst even het reglement na en vraag hier alvast jouw starterstoelage aan.


Ik heb al een bestaande jeugdwerking en wil een erkenning aanvragen

Je kan bij de jeugddienst ondersteund worden als jeugdwerking. Wil je als jeugdwerking financieel ondersteund worden? Lees eerst grondig het reglement na. Voldoet jouw werking aan de erkennings- en subsidievoorwaarden? Vraag dan via dit online formulier jouw erkenning aan. Na ontvangst zal je gecontacteerd worden door de jeugddienst voor een gesprek en nadien zal jouw aanvraag voorgelegd worden aan de JGDnetwerkraad (deelraad van de jeugdraad voor het Mechels jeugdwerk). Samen met hun advies wordt jouw erkenning ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

Startersaanvragen en erkenningsaanvragen worden 3 keer per jaar voorgelegd: januari, juni en september.

Mijn jeugdwerkinitiatief voldoet niet aan de voorwaarden van een lokaal jeugdwerkinitiatief maar wil met mijn niet-commerciële opvanginitiatief erkend worden.

Voldoet jouw jeugdwerkinitiatief niet aan de voorwaarden opgenomen in het reglement? Dan kan je nog als niet-commercieel opvanginitiatief erkend worden. Op deze manier kan je ook fiscale attesten afleveren aan de deelnemers van jouw opvang-initiatief. Doe hier jouw aanvraag.