Bataljong en Kind&Samenleving ontwikkelden een toolkit voor steden, gemeenten en de vervoerregio’s om het verplaatsingsgedrag van jongeren uit de derde graad secundair in kaart te brengen en op een participatieve manier te analyseren welke impact het mobiliteitsbeleid heeft op hun autonome en duurzame verplaatsingen. Binnen het project worden verplaatsingen op lokaal en bovenlokaal niveau in beeld gebracht. Deze data vormen de basis voor een participatietraject, dat uitmondt in aanbevelingen en indicatoren voor een duurzaam mobiliteitsbeleid op maat van jonge inwoners. De stad Mechelen heeft zich in dit participatief en educatief mobiliteitstraject ingeschreven.

Dit project omvat twee grote delen:

  1. het massaal deelnemen aan een ruime digitalisering van schoolroutes (Fietstrack) door Mechelse leerlingen 3de graad secundair onderwijs. OPROEP AAN ALLE MECHELSE SECUNDAIRE SCHOLEN leerlingen 3de graad om hieraan deel te nemen! Wanneer? Vanaf 27 september 2021
  2. het effectief doorlopen van een participatietraject rond de mobiliteit van de jongeren uit één klas van de 3de graad. Hiervoor heeft PTS zich kandidaat gesteld.

Wat houdt deze grootschalige digitalisering van de schoolroutes in?

De Fietstrack is een spin-off van de https://fietsbarometer.ugent.be/home van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit UGent.

Het platform is momenteel nog onder constructie, maar dit instructiefilmpje geeft je alvast een beeld van hoe de Fietstrack in elkaar zit:  https://drive.google.com/drive/folders/15gZABr3dhIUBw3P7zU99gE922l6U_924?usp=sharing

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Mechelse klassen 3de graad secundair onderwijs deze Fietstrack invullen. De Fietstrack invullen dient op een pc of laptop (met muis) gebeuren. De fietstrack is gewoon een website. Je hoeft dus geen app downloaden. Het invullen van de Fietstrack neemt ongeveer 1 lesuur in beslag. Je ziet na het invullen van de Fietstrack onmiddellijk de gegevens op een digitale kaart, gecombineerd met de gegevens van andere klassen die deelnamen.

De Fietstrack sluit aan bij de eindtermen aardrijkskunde en PAV en vakoverschrijdende eindtermen. Een overzicht hiervan kunnen we u bezorgen.

Wil je je leerlingen laten participeren aan het mobiliteitsbeleid in Mechelen via de Fietstrack? Stuur dan een mail naar Gisèle Vervoort op gvervoort@k-s.be en we contacteren je met de concrete instructies.

Voor meer info kan je ook altijd terecht bij: