Gepubliceerd op:
11
oktober
2023

In september vierde de Leerwinkel Regio Mechelen feest. Want 2 jaar na de opening volgden al 526 (jong)volwassenen er een traject om hun leerwens in vervulling te zien gaan.

De Leerwinkel helpt iedereen die minstens 16 jaar is en een leerwens heeft op weg met informatie over opleidingen en leerloopbaanbegeleiding. Zo kunnen mensen die vastgelopen zijn in hun schoolloopbaan, kwetsbare doelgroepen of moeders zonder diploma er terecht. De leerwinkel helpt zij die vastlopen en geeft gerichte begeleiding naar opleidingen, certificaten of diploma’s, met focus op talenten en sterktes.

Meer partners, middelen en personeel

Nu, 2 jaar na de opening, is de leerwinkel nog steeds in volle groei. Om die groei en de grote vraag naar leerloopbaanbegeleiding in de regio op te vangen, breidde het netwerk rond Leerwinkel Regio Mechelen uit. Zo startte het team in 2021 met een halftijdse medewerker en bestaat het vandaag uit 3 medewerkers en een stagiaire die er zelf een traject achter de rug heeft. En ook partners zoals LIO (Learning Inside Out) en VDAB zien de meerwaarde van de leerwinkel en investeerden daarom mee in de uitbreiding. Zo kunnen ook werkzoekenden uit de ruime regio er terecht. Extra budget kwam er onder meer vanuit de bovenlokale projectsubsidies Edusprong en Plan Samenleven.

Steeds meer mensen vinden hun weg naar de leerwinkel, maar ook partners verwijzen vaker door. Daarom zetten we de meer dan 80 partners ter ere van het tweejarig bestaan vandaag graag in de bloemetjes met een netwerk- en dankmoment.

Nog toegankelijker worden

Sinds 1 oktober bevindt de leerwinkel zich op een nieuwe locatie in het Sociaal Huis en kan je er terecht zonder afspraak tijdens de vrije inloopmomenten. Ook in Lier en Willebroek zijn er zitdagen en sinds kort probeert de leerwinkel een maandelijkse zitdag bij het Agentschap Integratie en Inburgering uit. Op die manier wil de Leerwinkel Regio Mechelen nog toegankelijker worden.