De Leerwinkel van Mechelen is een plek waar je met een leerwens of vraag terecht kan voor neutrale, autonome en onafhankelijke leerloopbaanbegeleiding en informatie. We richten ons voornamelijk op klanten die vastlopen of vastgelopen zijn in hun leerloopbaan en extra ondersteuning nodig hebben om voluit te gaan voor een opleiding, een diploma of een extra certificaat. We werken talentgericht vanuit de nood en de leerwens van de klant.

Voor wie?

Sinds maart verdubbelen we onze dienstverlening aan de hand van twee afzonderlijke ESF-projecten. De tender ‘leerwegadvies’ van VDAB en het Lio (Learning inside out) project.
Concreet wil dit zeggen dat we nu drie verschillende doelgroepen kunnen verder helpen:

De Mechelaar 

in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare Mechelaars zoals jonge moeders.

Het Mechels kinderarmoedeplan zet in op levenslang leren als een hefboom in de strijd tegen armoede. We proberen dan ook zoveel mogelijk Mechelaars alsnog de stap naar een opleiding te doen zetten.

We kijken vanuit de noden van de klant en verwijzen door naar andere diensten indien zij mee kunnen helpen om dit te faciliteren.

Dienstverlening in Mechelen op dinsdag en woensdag.

Volwassenen met een leervraag

Volwassenen met een leervraag, die in het arrondissement Mechelen (Mechelen-Boom-Lier) wonen en die vanuit VDAB aangemeld worden.

We verkennen opleidingsmogelijkheden met werkzoekende of kwetsbare werknemers.

  • Dienstverlening om de twee weken op maandag in Boom en op vrijdag in Lier.
  • Dienstverlening in Mechelen op dinsdag en woensdag.
  • Locatie Boom - Colonel Silvertopstraat 15 
  • Locatie Lier - Paradeplein 2  

Gedetineerden uit het arresthuis van Mechelen

Via gepast leerwegadvies werken we mee aan actieve integratie van (ex)gedetineerden, mede met het oog op de bevordering van gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid.

Dienstverlening telkens op donderdag in het arresthuis.

De leerwinkel biedt:

Een verzamelplek en kenniscentrum voor professionals

We zorgen voor het verzamelen van correcte informatie. Hiervoor werken we samen met het onderwijslandschap van Mechelen en zijn partners. We stellen ons op als een neutraal kenniscentrum. De Leerwinkel Mechelen zal tevens een signaalfunctie opnemen. Zo hopen we eventuele hiaten aan te kunnen pakken.

Een gepaste doorverwijzing voor de klant

In de Leerwinkel focussen we op een neutrale en overkoepelende dienstverlening die mensen met een leerwens of leernood coacht naar een passend opleidingsaanbod. Hierbij wordt objectieve informatie verstrekt over de leermogelijkheden die passen binnen de persoonlijke omstandigheden van de volwassene. Zo hopen we de klant duiding te geven binnen het brede en complexe landschap van volwassenonderwijs en -vorming en in contact te brengen met de geschikte partner of opleidingsinstituut.

Talentgedreven leerloopbaanbegeleiding voor haar klanten

We organiseren ook Leerloopbaanbegeleiding. We kiezen voor een talentgedreven benadering: we vertrekken vanuit kansen, spelen in op wat mensen energie geeft en kijken tegelijkertijd steeds naar de volledige context van de klant. We zoeken een evenwicht tussen het sociaal, educatief en professioneel perspectief dat de klant voor ogen heeft. We bespreken de mogelijkheden, moeilijkheden en mogelijke valkuilen op een eerlijke en open manier en maken vervolgens samen een doordacht stappenplan op.

Door dit alles te combineren streven we naar duurzame resultaten. Steeds zetten we het recht op levenslang leren in de verf.

Maak een afspraak

Wil je graag nog iets studeren, maar weet je niet goed wat of waar? Heb je hulp nodig bij het vinden van de gepaste opleiding? Maak dan een afspraak met de Leerwinkel. We gaan samen dieper in op jouw interesses, kwaliteiten en competenties. 

  • Locatie Mechelen: in het Sociaal Huis - Lange Schipstraat 27 in Mechelen.
  • Locatie Boom - Colonel Silvertopstraat 15
  • Locatie Lier - Paradeplein 2 
  • Online via MS Teams (dinsdag en donderdag tussen 19 en 21u) 

Maak een afspraak met de leerwinkel

Contact