Onze kernkwaliteiten

 1. Al onze gesprekken zijn gratis.
 2. Wij werken op maat en houden in ons advies en onze ondersteuning rekening met de persoon voor ons.
 3. Wij willen het onderwijsveld en sociale organisaties samenbrengen rond thema's die we belangrijk vinden.
 4. We geven neutraal en objectief advies. We zijn niet gebonden aan een onderwijsinstelling.
 5. We proberen verhelderend te werken in het complexe landschap van het onderwijs.
 6. We ondersteunen bij het maken van (leer)keuzes in het leven.
 7. Om de best mogelijke begeleiding te bieden houden wij onze expertise up-to-date door te netwerken, door vorming, door zelfstudie. 
 8. Om iedereen te kunnen helpen proberen wij voor iedereen nabij en bereikbaar te zijn. 
 9. Ook laagdrempeligheid vinden we heel belangrijk. 

Doelgroep

Wij werken voor alle +16-jarigen die moeite hebben om hun leervraag te koppelen aan het onderwijsveld. Hierbij leggen we een bijzondere focus op kansengroepen, waaronder:

 • Mensen met gebrek aan volledige informatie of overzicht
 • Mensen met een onduidelijke leervraag
 • Mensen met onvoldoende beslissingsvaardigheden die cruciaal zijn in de zoektocht naar een geschikte opleiding. Deze beslissingsvaardigheden zijn onder meer de mogelijkheid om na te denken over je motieven, je kwaliteiten, je netwerk

Voor -18 jarigen is het CLB het eerste aanspreekpunt, zij hebben de expertise in het aanbod van het secundair onderwijs. Wij nemen vragen voor minderjarigen op in samenwerking met deze partner.

Werkwijze

Als klanten tot bij ons komen zijn er 2 mogelijkheden, ofwel heeft de klant een vraag naar informatie om zicht te krijgen op de mogelijkheden om zijn leervraag in te vullen. Ofwel is de leervraag nog niet zo duidelijk en zetten we een wat langduriger traject van begeleiding op.

Tijdens onze begeleiding kunnen we met verschillende tools werken om de beslissingsvaardigheden van de klant te versterken. Wij baseren ons hiervoor ook op de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers.

 • Kwaliteitenreflectie: Het in kaart brengen van de eigen eigenschappen, competenties en vaardigheden. Kan door een talentengesprek (met de talentenkaart van Luc Dewulf) of kaarten kernkwaliteiten.
  Talentenkaarten
 • Motievenreflectie: Het bewust worden van eigen persoonlijke wensen en waarden die van belang zijn in opleiding en/of werk.
 • Werkexploratie: Het onderzoeken van de eisen en waarden in werk en de mogelijkheden dat deze aansluiten bij de eigen waarden. Onderzoeken welke jobs bij de klant passen. Kan door bijvoorbeeld Oriënt tool van VDAB.
 • Netwerken: We helpen de klant met het opbouwen van contacten binnen het onderwijslandschap. Leggen lijntjes naar trajectbegeleiders of zorgcoördinatoren. We onderzoeken met de klant op wie ze binnen hun eigen sociale netwerk beroep kunnen doen en voor wat.
 • Opleidingsexploratie: Het onderzoeken van wat een opleiding inhoudt, wat je nodig hebt om deze opleiding te starten, het bevragen van de eigen mogelijkheden om een opleiding te starten. Hiervoor gebruiken we onder meer de post-it tool, maar ook informatie op de verschillende websites van scholen en laten we klanten voorbereid naar infomomenten gaan.

Aanbod voor partners

Wij stellen Leerwinkel Regio Mechelen graag voor aan een groep professionals of klanten die er baat zouden kunnen bij hebben. Wij bieden ook workshops aan rond keuzes maken, verschillende mogelijkheden in het hoger onderwijs, contacteer ons voor een aanbod op maat.