Een levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. Een levensbeschouwing gaat nauw samen met spiritualiteit, gedachten en gevoelens over wat de zin van het leven is. Een levensbeschouwing kan voortvloeien uit een bepaald geloof, culturele tradities of kan een heel persoonlijke opvatting over het leven zijn.

Tussen levensbeschouwing en religie of godsdienst zijn zowel gelijkenissen als verschillen. Algemeen kan men stellen dat een godsdienst gebaseerd is op heilige geschriften of tradities ('overlevering'). Gevestigde en meer gekende godsiensten zijn bijvoorbeeld de islam, het jodendom en het christendom. Ze volgen respectievelijk hun heilige geschriften de Koran, de Thora en de Bijbel. Een religie kan op zijn beurt op verschillende manieren geïnterpreteerd of beleefd worden. Denk maar aan verschillende christelijke stromingen zoals het katholicisme, protestantisme of evangelisme. 

Naast deze grote religies die duidelijk aanwezig zijn in het Mechels straatbeeld, zijn er nog een hele waaier aan andere godsdiensten die minder gekend zijn. In Azië is er bijvoorbeeld het hindoeïsme dat verschillende goden aanbidt, of het boeddhisme dat een meer filosofische benadering van het leven inhoudt. In Afrika bestaan er ook animistische godsdiensten, die heel nauw met natuur verbonden zijn, en niet noodzakelijk met goden of heilige boeken. 

In Mechelen worden vele religies en levensbeschouwingen 'geleefd'. De stad ontwikkelde het project 'Start to Believe', een wandelroute langs 12 levensbeschouwelijke plaatsen. De brochure kan je hier raadplegen of gratis bestellen via diversiteit@mechelen.be