De vijf lokale dienstencentra zijn ondergebracht in Zorgbedrijf Rivierenland. Je bent er meer dan welkom. Alle informatie over de lokale dienstencentra vind je hier.

Ook de menu's en de activiteitenkalender vind je op de website van Zorgbedrijf Rivierenland:

Menu

Activiteitenkalender

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.