De afdeling Lokaal cultuurbeleid organiseerde op zaterdag 16 oktober 2021 'Mechelen Cultuurstad' in Het Predikheren.Dit participatief moment vloeide voort uit de doelstelling van het stadsbestuur om de kunst- en cultuursector in Mechelen, maar ook alle Mechelaars met een hart voor cultuur, nauw te betrekken bij het lokaal cultuurbeleid.

De deelnemers dachten samen na over de uitdagingen: ruimte, participatie, talentontwikkeling en verbinden. Deze uitdagingen kwamen naar voor in de Landschapstekening Kunst en Cultuur Mechelen en geven aanleiding om samen verder na te denken over waar het in de toekomst naartoe moet. De coronacrisis en de impact hiervan heeft de kwetsbaarheid van de sector aan het licht gebracht. Tijdens Mechelen Cultuurstad gingen we samen na hoe we Mechelen als cultuurstad op zowel korte als lange termijn kunnen versterken en verduurzamen.

Lees het verslag van Mechelen Cultuurstad 16.10.2021