Gepubliceerd op:
17
mei
2021

Op 17 mei is het Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie en vragen we aandacht voor homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. In Mechelen mag iedereen zichzelf zijn. Verschillende Mechelse organisaties ondersteunen deze oproep.

In Mechelen wappert naar jaarlijkse gewoonte de regenboogvlag op de top van de Sint-Romboutstoren. Maar ook andere plekken in Mechelen kleuren regenboog. Want allemaal samen dragen we dezelfde boodschap uit; ‘In Mechelen mag iedereen zichzelf zijn.’

Parochie St-Jozef Coloma hangt een vlag aan de Colomakerk

"onze geloofsgemeenschap steunt het standpunt van de antwerpse bisschop johan bonny. hij reageerde kritisch op het standpunt van de congregatie voor de geloofsleer van het vaticaan die homoseksuele relaties als “zonde” bestempelt. daarom hingen wij, op paasmaandag, met veel overtuiging de regenboogvlag aan onze kerk. we bekennen kleur en steken onze nek uit. coloma is een open christelijke geloofsgemeenschap. de vlag hangt er als teken van solidariteit met alle homoparen en hun familie. we vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en dat gemeende liefde in alle omstandigheden een zegening waard is." 

De Sint-Pietersschool versiert de speelplaats met regenboogkleuren

"Sint-Pietersschool staat voor diversiteit en openheid. Iedereen is welkom op onze school, ongeacht geloof, achtergrond, opleiding, kleur of geaardheid. In woorden en daden ademen we deze identiteit uit. Wij verdedigen de gelijke rechten voor holebi’s en verwachten dat onze leerlingen deze respecteren. Liever nog: dat zij deze rechten mee gaan verdedigen. We nemen onze maatschappelijke taak ernstig. Het is aan ons, school en leerkrachten, om onze kinderen voor te bereiden op de diverse maatschappij waarin we leven. België legde al een heuse weg af om de verschillen tussen mensen een plaats te geven en te zoeken naar overeenkomsten. Het is mede de taak van onderwijs om deze waarden en normen door te geven aan de kinderen."

KV Mechelen kiest voor regenboog-cornervlaggetjes

"Samen gaan we in tegen uitsluiting op basis van  huidskleur, gender, seksuele oriëntatie, fysieke of verstandelijke beperking of andere verschillen. De regenboogkleuren staan voor de LGBT-groep, maar in het Belgisch voetbal willen we niet enkel een statement maken tegen homofobie, maar ook tegen racisme en andere vormen van ongelijkheid. Kortom, diversiteit in de breedst mogelijke zin van het woord: gender, cultuur, religie, huidskleur… Met de slogan ‘Football for All’ benadrukt de Pro League haar engagement; Voetbal is er voor iedereen. Het Belgisch voetbal gaat voor deze campagne een weekend getooid in regenboogkleuren. De kapiteins van alle ploegen dragen de regenboogkapiteinsband en ook de cornervlaggen in regenboogkleuren gehuld zullen zijn. Het is een campagne die we met veel plezier en overtuiging ondersteunen. Meer zelfs; bij KV Mechelen zijn deze regenboogkleuren, sinds de start van de campagne op 5 maart, niet meer verdwenen."

Stad Mechelen brengt regenboogkleuren in het straatbeeld

Of je nu holebi, transgender, biseksueel of interseksueel bent, we zijn in de eerste plaats allemaal Mechelaars. We hebben allemaal dezelfde rechten en verdienen gelijke kansen. Ook dit jaar plaatsen we een regenboogvlag op de Sint-Romboutstoren. Deze vlag is het symbool van verdraagzaamheid en het belang van diversiteit. Ook elders in het straatbeeld zullen de regenboogkleuren verschijnen, denk maar aan de digitale zuilen verspreid over de stad of de schermen in het Het Sociaal Huis en het Huis van de Mechelaar. Daarnaast vind je in Mechelen ook het regenboogzebrapad aan de Grootbrug, drie vaste regenboogbanken en regenboogpicknicktafels verspreid in het centrum en de dorpen. Publieke zichtbaarheid is een belangrijk aspect bij de emancipatie van holebi’s en transgenders. We zijn dus heel blij dat verschillende Mechelse organisatie de regenboogvlag uithangen of aan de slag gaan met de regenboogkleuren.  Daarnaast zetten we in op gedragenheid en sensibilisering, onder meer via goede samenwerking met Unia, de Mechelse Homo- en Lesbiennewerking, Het Roze Huis - çavaria Antwerpen, huisvandeMens en theater M.

Ondersteuning voor Mechelse organisaties

Het uithangen van de regenboogvlag en het gebruik van de regenboogkleuren is een belangrijk en heel zichtbaar signaal. Maar ook achter de schermen werkt Stad Mechelen hard om discriminatie omwille van seksuele geaardheid of genderidentiteit terug te dringen.

Ondersteuning van scholen en leerkrachten

In maart 2021 focusten we ons op onderwijsprofessionals. In de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad in het secundair werd onder ander het lesgeven over gender en seksualiteit opgenomen. Daardoor zal Vlaanderen een van de weinige regio’s ter wereld zijn waar scholen nu verplicht worden. Een positieve evolutie, want op die manier worden jongeren voorbereid op de diverse maatschappij waarin we leven.

Deze onderwerpen op een goede manier in jouw lessen implementeren kan op verschillende manieren. De stedelijke context zorgt ervoor dat klassen een verzamelplek zijn van allerlei identiteiten, iets dat nog extra uitdagingen creëert. Uit de diversiteitsscreening die we in 2018-2019 in Mechelse scholen deden, weten we dat Mechelse leerkrachten unaniem positief staan t.o.v. gender en holebiseksualiteit, al blijft er zeker ook een handelingsverlegenheid. We brachten organisaties/experten samen en daagden hen uit om de Mechelse leerkrachten en onderwijsprofessionals te versterken en inspireren en ervoor te zorgen dat ze vol vertrouwen aan de slag kunnen gaan met dit thema.

Ondersteuning van het jeugdwerk

Op 20 mei focussen we op Mechelse partners uit het jeugdwerk. Want elke jongere vraagt zich wel eens af ‘Wat is mijn plaats in de groep?’, ‘Kan ik mezelf zijn in de groep?’ ‘Ben ik anders?’ ‘Wat gaan de anderen van me vinden?’ Daarnaast vraagt elke begeleider vraagt zich wel eens af: ‘Hoe kan ik moeilijke dialogen veilig begeleiden?’, ‘Hoe kan ik mijn jongeren ondersteunen in een respectvolle omgang over verschillen heen?’, ‘Hoe kunnen we integriteit waarborgen en inclusie bevorderen in een multi-diverse werking?’ Want elke jongere en begeleider heeft recht op een gedragen plaats in de groep, met respect voor zijn eigenheid, geaardheid, culturele identiteit, participatiekans en welbevinden.

Op al die vragen proberen we een antwoord te bieden met de workshop “Mijn Ik, jouw Ik, onze Ik -  Meerstemmigheid binnen jeugdverenigingen”. Iedereen is verschillend, iedereen heeft een eigen mening. En dat is goed. Het is belangrijk dat deze verschillen bespreekbaar zijn, dat we luisteren naar elkaar en dat we op zoek gaan naar de dingen die ons verbinden.