Het gebied tussen de E19 en R6 aan de Oude Antwerpsebaan, is de zone Mechelen-Noord III. We onderzoeken de ontwikkelingsmogelijkheden voor dit gebied. Momenteel is dit bestemd als gemengd regionaal bedrijventerrein.  Ook de naastgelegen sites van het slachthuis en de dierenbescherming onderzoeken we mee.

Voor deze studie stelden we in februari 2021 het studiebureau Atelier Romain, Erik De Waele (landschapsarchitect), Traject (mobiliteitsdeskundigen) en Hydroscan (waterdeskundigen) aan.

Masterplan

Het projectteam onderzocht een paar ontwikkelingsmogelijkheden voor de site. Ze moesten rekening houden met natuur, water, economie, mobiliteit en leefbaarheid. Die studie kwam tot een voorkeursscenario.

Het voorkeursscenario werd in juni 2021 een eerste keer afgetoetst met verschillende stakeholders: Stad Mechelen, de ontwikkelaar, eigenaars, bewoners, de dierenbescherming, het slachthuis, Natuurpunt, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ontwikkeling en de hogere overheden.

Op 30 september 2021 lichtten we studiewerk toe aan de buurtbewoners tijdens een infomarkt. Bekijk de infopanelen die we toonden tijdens de infomarkt.

De input van alle betrokkenen wordt nu verwerkt in het masterplan. Dat vormt de basis voor het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan.

Timing en projectverloop

  • Oktober 2021: finaliseren masterplan
  • November 2021: presentatie aan college van burgemeester en schepenen
  • December 2021: start procedure ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
  • 2023-2024: goedkeuring RUP

Informatie over het project

Team Ruimtelijke Planning – an.pelsmaekers@mechelen.be – 015 29 89 52