De heraanleg van de Melaan in het kader van een Europees project bood de archeologen de kans om een blik te werpen op de oude Minderbroedersbrug. Deze brug wordt getoond op oude kaarten en vormt zeker vanaf de tweede helft van de 16de eeuw de verbinding tussen de -straat en de Minderbroedersgang. Wanneer ze juist gebouwd werd, is niet geweten. Met een kleine sleuf aan het einde van de Minderbroedersgang hoopten de archeologen meer te weten te komen. Omwille van de verkeerssituatie en de wirwar van kabels en leidingen werd de oppervlakte van het onderzoeksterrein beperkt gehouden.

De Minderbroedersbrug

Het onderzoek legde resten van twee opeenvolgende bruggen bloot. Het grootste gedeelte van de werkput werd in beslag genomen door een brede en monumentale brug in het verlengde van de Minderbroedersgang die in de loop van haar bestaan verschillende aanpassingen en herstellingen gekend heeft tot in de 20ste eeuw. De Melaan werd immers pas gedempt in 1913. Het oorspronkelijke metselwerk, waaronder het gewelf, is echter ouder. Mogelijk dateert deze brug uit het begin van de 17 eeuw. De kademuren, die bij de heraanleg behouden blijven, zijn echter van latere datum.

De voorlopers

Op één plaats, waar dieper gegraven kon worden, werd een stuk van een oudere verankeringsmuur ontdekt, een muur die het bruggehoofd vast zet in het omliggend terrein. Deze had langs de binnenzijde een parement in zandsteen. Deze brug lijkt smaller te zijn dan zijn opvolger (al werd maar één van de twee verankeringsmuren teruggevonden, de brug kan dus ook in zijn geheel meer naar rechts liggen). De ouderdom van de brug viel niet af te lezen uit de grondsporen. Uit historische bronnen weten we echter wel dat in 1610 de nieuwe Minderbroederskerk gebouwd werd, groter dan de voorgaande, en dat er ter gelegenheid daarvan een extra brug werd aangelegd die rechtstreeks de kerk binnenleidde. Mogelijk werd op dat moment de oudere brug vervangen door een nieuwe en grotere brug. De brede en meest recente brug sluit in ieder geval perfect aan op de Minderbroederskerk.
Waarschijnlijk had ook deze oudere bakstenen brug houten voorlopers, maar daarvan konden geen sporen teruggevonden worden in de kleine werkput.