Na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd om de verkozenen binnen de Mechelse gemeenteraad het Memorandum van Stad Mechelen te overhandigen.

De administratie wil met dit document het nieuwe bestuur onderbouwde beleidsaanbevelingen aanreiken voor de komende legislatuur. Het kwam tot stand door een enthousiaste samenwerking tussen het managementteam en de administratie tijdens verschillende workshops, onderzoek van de omgevingsanalyse en een toetsing met een extern expertenpanel.  
Het resultaat is een beleidsmemorandum dat bestaat uit 5 thema’s en 73 aanbevelingen, die mogelijke speerpunten kunnen vormen voor een nieuw strategisch meerjarenplan voor Mechelen.