Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken in functie van verkeersveiligheid, reeds geplande evenementen, doorgaand verkeer, enz.

Het team verkeersignalisatie vraagt indien nodig het advies aan politie en andere stadsdiensten.

De termijn waarbinnen je je aanvraag moet indienen hangt af van de aard van de inname:

 • Kleine werken (enkel inname voetpad en parkeerplaatsen):              3 werkdagen
 • Alle overige grote werken zonder hinder:                                              5 werkdagen
 • Grote werken met hinder:                                                                       30 werkdagen
  • dit zijn aanvragen waar één van onderstaande voorwaarden toe behoren:
   • omleiding nodig
   • minstens één rijstrook verminderd
   • eenrichtingsverkeer wordt ingesteld of opgeheven
   • de rijrichting verandert
   • minder dan 1m breedte voetpad blijft vrij
   • geheel of gedeeltelijke inname fietspad
   • geheel of gedeeltelijke inname straatafsluiting

De doorlooptermijn start na ontvangst van het volledig ingevuld aanvraagformulier.