De Mechelse Ouderenraad is een werkgroep bestaande uit leden van het vroegere S.A.R.S. (Stedelijke Adviesraad van Senioren) en via de media gerekruteerde onafhankelijke senioren.
Ze hebben in de loop van 2019 nagedacht hoe de Mechelse Ouderenraad in de toekomst zou kunnen werken.

Een nieuwe structuur werd ontwikkeld, waarin betrokkenheid, samenwerking en actieve deelname van vrijwilligers centraal staan.

Eind 2021 werd de naam S.A.R.S. en het logo definitief veranderd in “Mechelse Ouderenraad”.

Leeftijdsvriendelijke stad

“De Mechelse Ouderenraad werkt op alle domeinen waarop de stad en het sociaal huis actief zijn. Ze bekijkt deze op een onafhankelijke manier vanuit het perspectief van senioren en doet dit ten behoeve van de volledige gemeenschap, waar alle senioren volwaardig deel van uitmaken.”  

De Mechelse Ouderenraad zal steeds werken in de domeinen volgens het concept van de leeftijdsvriendelijke stad.

Taken

  • Adviezen geven aan college
  • Adviezen geven aan derden
  • Beleidsvoorbereiding (vb. memorandum)
  • Vorming en scholing
  • Promotie en werving
  • Activiteiten en uitstappen
  • Netwerk uitbouwen
  • Beheer verdeelsleutel toelages

Werking

Vanaf 1 januari 2020 werkt de Mechelse Ouderenraad volgens een nieuw decentraal concept, dit bestaat uit: 

Coördinatiegroep

De Coördinatiegroep is het dagelijks bestuur van de Mechelse Ouderenraad en bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, consulent(en) en de teamsecretarissen. Deze groep komt maandelijks samen en coördineert de werking van de teams en de plenaire vergaderingen.

Teams (werkgroepen)

Elk team en deelteam bestaat uit actieve vrijwilligers. Zij werken rond de opdrachten van de plenaire vergadering en dit onder de coördinatie van een (deel)teamsecretaris. Het uiteindelijke rapport of het verloop van de activiteit wordt  voorgelegd aan de plenaire vergadering voor beslissing van uitvoering.

Voorzitter

De voorzitter van de Mechelse Ouderenraad is Emiel Neuckens.
emiel.neuckens@telenet.be
T 0475 79 49 46


Interesse om mee te werken en denken?

Vul deze fiche in en je ontvangt regelmatig uitnodigingen en informatie.

Of vraag de fiche aan bij de seniorenconsulenten.