Hier kom je meer te weten over de werking, het huishoudelijk reglement, het subsidiereglement en over het werk van onze verschillende teams.
Elk team heeft 1 of meerdere teamsecretarissen die je kan contacteren via ouderenraad@mechelen.be.

Team adviezen: Ben Devis

Dit team verleent adviezen aan het Mechelse stadsbestuur én aan derden die erom verzoeken.

Team communicatie: Bob Velleman

Het team communicatie is verantwoordelijk voor de teksten en inhoud van de maandelijkse nieuwsbrief.

Team vereenzaming: Anjes Dierens, Susanne van der Spiegel en Ria Porteman

Dit team van de Ouderenraad wil vereenzaamde ouderen bereiken en inspelen op hun noden.  Een groep vrijwilligers werkt hiervoor samen met professionele organisaties. Zestigplussers dichter bij elkaar brengen en wegwijs maken in het aanbod van activiteiten, organisaties en verenigingen dat Mechelen rijk is. Dat is waar het project ‘Wegwijzers’ van onze Mechelse Ouderenraad om draait.

Team verenigingen: Rita Janssens, Donald Verlinden en Jean Verheyden

Op 20 december 2021 werd het nieuwe subsidiereglement opgesteld door het Team Verenigingen, goedgekeurd door de Stad Mechelen. Op hun voorstel zullen de ouderenverenigingen hun activiteiten aankondigen op www.uitinmechelen.be .

Team digitale geletterdheid: Emiel Neuckens (ad interim)

Een twintigtal vrijwilligers vormen het team ‘Digitale geletterdheid’ van onze Mechelse Ouderenraad.

Dit team opgericht in de zomer van 2021 maakt, samen met vrijwilligers en professionelen, ouderen digitaal weerbaarder en motiveert hen om digitaal actief te zijn. Het team bestaat uit ouderen die minder en meer digitaal geletterd zijn.

Team mobiliteit: Rita Van den Bossche

Dit team volgt alle aspecten van onze lokale mobiliteit op de voet, formuleert adviezen en onderneemt acties. Dit team focust op Vervoer op Maat in Mechelen.

Promoteam: Rita Van der Auwera

Dit team wil de Mechelse Ouderenraad bekender maken bij de Mechelse 60-plussers.