Het Beschermd Natuurpark Rivierenland wordt op lange termijn minstens 10 000 ha groot.

3 doelstellingen staan centraal:

  • De bestaande natuur beschermen, versterken, verbinden, uitbreiden en beheren
  • De regio toekomstbestendig maken en inspelen op de klimaatverandering
  • Een gezonde leefomgeving creëren met plaats voor stilte, beweging, avontuur en ontspanning

Dit vertaalt zich in deze 5 ambities:

  • De biodiversiteit in de kerngebieden behouden, versterken en uitbreiden
  • Verbinden van natuur in een sterk verstedelijkt gebied
  • Toekomstbestendig maken van de regio
  • Naar een kwaliteitsvolle en evenwichtige beleving van het Natuurpark
  • Draagvlak creëren via een sterke samenwerking

Lees de volledige ambitienota


Het Beschermd Natuurpark Rivierenland komt voort uit een actieve samenwerking tussen Stad Mechelen, het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos, en Natuurpunt. Er is ook een versterkende link met Regionaal Landschap Rivierenland en het strategisch project ORIOM.

logo natuurpuntlogo Natuur en Boslogo RLRLlogo ORIOMlogo ORIOM