Stad Mechelen maakt van natuur een bijzonder speerpunt binnen haar beleid. En het Beschermd Natuurpark Rivierenland speelt daar een belangrijke rol in.

In de ambitienota stelt het natuurpark 5 ambities voorop:

  • De biodiversiteit in de kerngebieden behouden, versterken en uitbreiden
  • Verbinden van natuur in een sterk verstedelijkt gebied
  • Toekomstbestendig maken van de regio
  • Naar een kwaliteitsvolle en evenwichtige beleving van het natuurpark
  • Draagvlak creëren via een sterke samenwerking

Stad Mechelen kent subsidies toe aan natuurprojecten die kaderen binnen deze ambities.

Dus wil je hier als vereniging, particulier of bedrijf graag een beroep op doen, lees dan zeker eerst het volledige reglement goed na. En vul daarna het aanvraagformulier goed in.

Contactgegevens aanvrager

Adres

Gegevens rekeninghouder

Het project - samenvatting

Start en einddatum van jouw project *
In welke ruimtelijke bestemming is het project gelegen? (meerdere antwoorden mogelijk) *

Het project - uitgebreide beschrijving

Doel

Welke ambities van BNR worden met het project ingevuld? (meerdere antwoorden mogelijk) *

Partners

Projectplan

Communicatie en zichtbaarheid

Begroting

Bijkomende inlichtingen of opmerkingen

Bijlagen

Bijlagen - indien het project de aankoop van een onroerend goed bevat

Bijlagen - bijkomende inlichtingen of opmerkingen