Deze pagina is specifiek voor bouwprofessionals. Ben je geen bouwprofessional of wil je meer te weten komen over het plaatsen van een tuinhuis, zwembad of dakkapel? Neem dan zeker een kijkje op onze webpagina voor niet-professionals.

Tijdens het voortraject toetst een medewerker van de bouwdienst samen met jou je ontwerp aan de stedenbouwkundige verordening van Stad Mechelen en aan de regelgeving van eventuele ruimtelijke structuurplannen die van toepassing zijn. Het doel van deze voorbespreking is realistisch in te schatten of je ontwerp kans maakt op een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning).

Een voortraject is alleen nodig bij complexere projecten, die meestal door of in samenwerking met een bouwprofessional worden uitgevoerd. Zoals voor het ontwikkelen van een binnengebied, appartementen of studentenkamers. Contacteer de bouwdienst via de knop hieronder voor de aanvraag van een voortraject met een advies op maat.

Wat maakt geen deel uit van het advies?

Een integrale, finale check van een afgewerkt ontwerp of een check op volledigheid maakt geen onderdeel uit van een voortraject. Die verantwoordelijkheid ligt bij jou als architect of deskundige.

Voorbereiding aanvraag voortraject

Toets je plannen af aan de geldende voorschriften. Via de Gis-tool vind je de meest relevante informatie over je perceel of pand: bestemming, erfgoedwaarde, overstromingsgevoelige zones, ...

Voeg de volgende informatie toe aan je aanvraag om een vlotte eerste screening mogelijk te maken:

 • Een uitgewerkte schets met de belangrijkste afmetingen en relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en -hoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het pand, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …). Zorg dat de schets duidelijk zowel de bestaande als de nieuwe gewenste toestand weergeeft.
 • Foto’s van de straat- en tuinzijde die het mogelijk maken om de huidige reële omgeving van de woning juist in te schatten.

Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk. Hoe concreter je vraag, hoe exacter het advies dat de bouwdienst kan geven.

Voortraject aanvragen

Brandweeradvies nodig?

In Mechelen is het brandweerkorps Rivierenland bevoegd voor het afleveren van een brandweeradvies bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Voortraject aangevraagd, en nu?

De medewerker van de bouwdienst zal de bouwvoorschriften en stedenbouwkundige randvoorwaarden aftoetsen. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die jij als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht. De antwoordtermijn hangt af van het type vraag en de complexiteit ervan.

Afhankelijk van je aanvraag moet je ontwerp voorgelegd worden aan de gemeentelijk omgevingsambtenaar en/of andere interne en externe diensten. Deze aanpak vergt een extra verwerkingsperiode. 

Het advies van het voortraject geeft geen rechtszekerheid. Het is niet de bouwdienst, maar het college van burgemeester en schepenen of de hogere overheid die de omgevingsvergunning aflevert (of weigert). 

 

Heb je een eenvoudig te beoordelen vraag over een beperkte afwijking*? Maak dan een digitale afspraak met een medewerker van de bouwdienst.

Digitale loketafspraak aanvragen

Een digitale loketafspraak heeft als doel je zo snel en correct mogelijk een advies te geven over concrete vragen. Een loketafspraak is niet mogelijk voor een finale check van een afgewerkt ontwerp of een check op volledigheid. Die verantwoordelijkheid ligt bij jou als architect of deskundige.

Nodig voor je digitale loketafspraak

Om een afspraak zo vlot mogelijk te laten verlopen, bezorg je de bouwdienst de volgende informatie wanneer je een digitaal loketafspraak aanvraagt:

 • Een duidelijke, concrete formulering van je vraag.
 • Een uitgewerkte schets met de belangrijkste afmetingen en relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en -hoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het pand, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …). Zorg dat de schets duidelijk zowel de bestaande als de nieuwe gewenste toestand weergeeft.
 • Foto’s van de straat- en tuinzijde die het mogelijk maken om de huidige reële omgeving van het pand juist in te schatten.

*Voorbeelden van eenvoudige te beoordelen vragen over beperkte afwijkingen:

 • Beperkte afwijkingen, zoals de beperkte wijziging van een inplanting of van afmetingen van een bijgebouw, dakuitbouw en alles wat binnen de gangbare normen valt.
 • Beperkte afwijkingen of interpretatie van een BPA, RUP of verkavelingsvoorschriften.
 • Interpretatie of een beperkte afwijking van de bouwvoorschriften van de stedenbouwkundige verordening Mechelen.
 • Eenvoudige beoordeling van de voorschriften.
 • Beperkt onderzoek naar regularisatieaanvragen.

Voor specifieke en/of inhoudelijke vragen of voor vragen ivm een lopend dossier dient u het contactformulier in te vullen via onderstaande link:

Contacteer de Bouwdienst

Zit je met een administratieve vraag? Een medewerker van de bouwdienst helpt je graag verder.

Je kan de bouwdienst telefonisch bereiken via 015 29 80 40:

 • dinsdag van 13 - 16u
 • donderdag van 9 - 12u

OPGELET: DE BOUWDIENST IS TIJDENS DE KERSTVAKANTIE TELEFONISCH NIET TE BEREIKEN !

U kan de meeste vragen over uw woning of perceel opzoeken via de beslissingsbomen op onze website.

https://www.mechelen.be/bouwen-en-verbouwen?abc

U kan via de GIS-tool alle voorwaarden vinden die van toepassing zijn op uw perceel.

 https://www.mechelen.be/bestemmingen-voorschriften-verordeningen-rup

Daarnaast zijn er ook concrete voorbeelddossiers beschikbaar, voor het indienen van een omgevingsaanvraag.

https://www.mechelen.be/voorbeelddossiers-raadplegen

Indien u hiermee nog niet de informatie hebt verkregen die u wenst kan u een aanvraag indienen via https://www.mechelen.be/contacteerbouwdienst. Schrijf uw vraag zo volledig mogelijk uit en voeg bijlagen toe (schetsen, plannen, foto’s).

Bedankt voor uw begrip.