Hier vind je adviezen met betrekking tot de meest voorkomende, complexere projecten zoals oprichten van studenten woningen, ontwikkelen van binnengebieden of wat te doen met ontbrekende parkeerplaatsen. 

Adviezen over eenvoudigere projecten als het plaatsen van een tuinhuis, carport, zwembad, dakkapel, het wijzigen of isoleren van gevels, de uitbreiding of functiewijziging van een woning vind je via de beslissingsbomen.