We zien steeds meer fietsers op de Mechelse fietspaden. Ook zijn er verschillende soorten fietsen en types fietsers. Dat vraagt om een fietsinfrastructuur die inspeelt op de veranderende noden van fietsers.

Grootschalige studie

Het afgelopen jaar voerden we daarom een grote studie uit. We werkten daarvoor samen met het Mechelse middenveld, ondernemers en inwoners. Daarnaast deden we ook een beroep op de kennis van fietsexperten. We brachten de huidige situatie in kaart, hielden een bevraging die meer dan 1000 Mechelaars invulden, en gingen met de resultaten aan de slag en stelden een actieplan op.

De volledige studie kan je hier nalezen.

Fietsroutenetwerk en autoluwe wijkroutes

In 2024 starten we met de uitrol van een fietsroutenetwerk. Dat is een netwerk dat lokale en bovenlokale fietsroutes sterker met elkaar verbindt. Via een kaart en bewegwijzering vinden fietsers vlot hun weg in en rond de stad. 

Als aanvulling op het bestaande fietsnetwerk dat onder andere bestaat uit de fietsostrade, de vesten en belangrijke invalswegen … willen we 14 wijkroutes realiseren. Dat zijn routes die de verschillende wijken op lokaal niveau verbinden. Zowel met elkaar, als met het centrum.

Tussen de wijken, de dorpen en het centrum zijn er vaak logische routes, maar dat zijn niet per definitie de veiligste routes. Ze worden niet altijd duidelijk aangeduid en zijn vaak onvoldoende comfortabel ingericht. Daarom kiezen we om veilige autoluwe fietsverbindingen in te richten, zonder de autobereikbaarheid van de wijk in het gedrang te brengen.

De fietsroutes worden in een overzichtelijke kaart gegoten en ook in het straatbeeld komen herkenbare bewegwijzering en waar nodig ondersteunende markering. 

Lees meer over deze fietsroutes, de inrichting en bewegwijzering ervan (vanaf p.16)

Een metroplan dat de verschillende wijkroutes weergeeft

Bewegwijzering

Het aanpassen van de infrastructuur gebeurt stap per stap. Aangepaste bewegwijzering zorgt ervoor dat de fietser steeds vlot zijn weg vindt. We starten met de bewegwijzering van 3 wijkroutes. Dat zijn de routes Hombeek, Leest en Rumst. Na een evaluatie sturen we bij waar nodig, en werken we voor de andere routes eenzelfde bewegwijzering uit. 

Elke route krijgt zijn eigen kleur, die je kan zien op het plan hierboven.