Van juni 2020 tot maart 2021 hebben we in samenwerking met de KUL een veldexperiment uitgevoerd.  We onderzochten hoe we via nudging meer mensen hun GAS-boete op tijd konden laten betalen.

Vier brieven

Gedurende de periode van het experiment  hebben we, willekeurig, vier verschillende brieven verstuurd naar personen die in Mechelen een parkeerovertreding begingen waarvoor een GAS-boete mogelijk is: een controlebrief, een vereenvoudigde brief én nog twee brieven met nudges erin verwerkt.

 • Brief A: Controlebrief
 • Brief B: Vereenvoudigde brief
 • Brief C: Vereenvoudigde brief + verliesaversie & explicit penalty
 • Brief D: Vereenvoudigde brief + verliesaversie & explicit penalty + sociale norm

Verschillende nudges

 • Vereenvoudiging
  Door eenvoudiger taalgebruik, persoonlijke aanspreking, gebruik van kleur en het accenturen van actiegerichte informatie;
 • Afschrikkende boodschap
  Door informatie te geven over de maximale kosten en te benadrukken dat mensen deze extra kosten kunnen vermijden door op tijd te betalen.
 • Sociale norm nudge
  Door te beschrijven wat de meeste mensen doen en op te roepen om dit voorbeeld te volgen. In dit geval ging het om een beschrijvende, sociale norm van 2 op 3 personen. 

De resultaten

Gedurende de looptijd van het experiment werden er  4860 overtredingen voor fout parkeren of fout stilstaan vastgesteld. De resultaten van ons onderzoek zijn gebaseerd op de terugbetalingstermijn van de 2664 individuen die gedurende de looptijd van het experiment de controlebrief of één van de drie interventiebrieven ontvingen. 

In onderstaande figuur worden de percentages van op tijd betaalde boetes afgezet per type brief tegen het percentage niet op tijd betaalde boetes.
De meest opmerkelijke stijging stellen we vast bij de brief die de vereenvoudiging, de afschrikkende boodschap en de toevoeging van een sociale norm combineert. Deze combinatie deed het percentage van op tijd betaalde boetes verder stijgen van 60,4% naar 69% (wat een statistisch significante stijging is).

Een volledige beschrijving van het onderzoek en de resultaten

Hoe gaan we met deze resultaten aan de slag?

Sinds april 2021 wordt bij het verzenden van GAS-boetes over overtreding parkeren en stilstaan én de autoluwe zone nog maar één brief gebruikt.
Verder gaan we intern onderzoeken waar we nog nudges kunnen toepassen om onze communicatie te versterken.
Tegelijk beseffen we dat we deze resultaten sterk contextafhankelijk zijn en zullen we dit altijd sterk blijven monitoren.

Voor extra informatie over dit veldexperiment kan je steeds terecht bij preventie_en_veiligheid@mechelen.be.

Dit veldexperiment is tot stand gekomen in samenwerking met de KU Leuven & Team Gedragsinzichten & Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing.