Sinds enkele jaren hanteert onze afdeling preventie en veiligheid toepassingen van gedragsinzichten binnen het lokaal veiligheidsbeleid.
Gedragsinzichten zijn mechanismen die onderzocht worden door gedragspsychologen en die inzicht geven in hoe mensen zich (onbewust) gedragen. In jargon spreekt men van ‘nudges’ .
Nudging is een motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd en een duwtje (nudge) in de rug krijgen om zich op een gewenste wijze te gedragen zonder iets te verbieden of financieel te stimuleren.  

Deze gedragsinzichten zijn bijzonder interessant in het kader van lokale preventie- en veiligheidsprojecten en kunnen we voor verschillende beleidsdoelen inzetten.

  • wildplassen oplossen
  • sneller innen van GAS-boetes
  • mensen helpen om zich in crisissituaties in veiligheid te brengen
  • op een niet moraliserende manier corona maatregelen doen naleven

Dit vraagt creativiteit, out-of-the-box denken, zin voor innovatie en trial-and-error.
En bovendien om een organisatiecultuur die daarvoor openstaat, constant wil bijleren en graag geïnspireerd wordt door anderen.