Wildplassen is het plassen in het openbaar, op een plaats die daar niet voor bedoeld is. Bijvoorbeeld tegen een boom, een lantaarnpaal of in een portiek. Dit geeft veel overlast, met name vanwege de stank.

Wildplassen is uiteraard ook onfatsoenlijk én niet gewenst.

Nudging op twee 'hotspots'

We zorgen voor begeleidende maatregelen die wildplassen (helpen) vermijden. Zo hebben we op twee zogenaamde ‘hotspots’ maatregelen uitgerold die gebaseerd zijn op de principes van gedragsinzichten en nudging.

De kerknissen in de Minderbroedersgang werden omgetoverd tot een buitenmuseum. In de achterste kerknis werd ook een mobiel urinoir geïnstalleerd. Het achterliggende idee was dat mensen niet willen wildplassen op zo’n serene locatie én dat zij via de rode lopers als het ware naar het urinoir gestuurd worden.

Op de tweede locatie, in de Begijnenstraat, werd er een sticker van een propere deur over een vuile deur geplakt. Tegelijkertijd werden er tekeningen met ogen aangebracht - zodat mensen het gevoel krijgen bekeken te worden. Tot slot kwam er een lichtprojectie verwijzend naar de mogelijkheid om elders te urineren.

Hoewel de creatie van een buitenmuseum niet meteen gelinkt werd aan Preventie & Veiligheid, past dit volledig binnen onze visie op positieve veiligheid. Dat is zonder sancties en extra toezicht een gelijkaardig resultaat bekomen.