Overlast is een subjectief begrip. Wat jou stoort of ergert, is anderen misschien niet eens opgevallen. Niet elke vorm van overlast wordt opzettelijk veroorzaakt (bv. het geluid van spelende kinderen).

Klachten over sociale overlast kan je hier melden en worden door de dienst preventie en veiligheid behandeld.

Zak blikjes in het gras

Als storend gedrag echter doelbewust gebeurt, bv. graffiti, het niet opruimen van hondenpoep, wildplassen tegen huisgevels, ..., kunnen dergelijke feiten bestraft worden via de Algemene Bestuurlijke Politieverordening. Hierin staan duidelijke regels voor goed samenleven in de stad. Als je de regels overtreedt, riskeer je een administratieve geldboete. Die kan oplopen tot 350 euro voor meerderjarigen. Daarnaast zijn nog andere administratieve sancties mogelijk. De politie stelt de overtredingen vast. Een ambtenaar van de stad legt de geldboete op. Hiervoor is geen tussenkomst van het parket of de rechtbank meer nodig.

Minderjarigen die problemen veroorzaken kunnen in het NERO-project terecht komen. NERO staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast en is bedoeld om constructief te reageren op overlast die jongeren veroorzaken. Er worden afspraken gemaakt met jongeren én hun ouders. Gezinnen die vlot meewerken, krijgen een vrijstelling van de belasting die ze anders hadden moeten betalen.

Wat doet de stad aan overlast?

In Mechelen houden een aantal medewerkers op straat preventief toezicht. Het gaat hier om gemeenschapswachtenmobiele speelpleinwerkers en mobiele jeugdwerkers.