Heb je een dringende vraag of probleem? Bel voor dringende politiehulp 101.
Geen spoed, wel politie? Bel 015 464 464.

Andere overlast kan je melden via het meldingsformulier.

Overlast is een subjectief begrip

Wat jou stoort of ergert, is anderen misschien niet eens opgevallen.
Niet elke vorm van overlast wordt opzettelijk veroorzaakt (bv. het geluid van spelende kinderen).
Klachten over sociale overlast kan je melden en worden door de dienst preventie en veiligheid behandeld.

Zak blikjes in het gras Als storend gedrag echter doelbewust gebeurt, bv. graffiti, het niet opruimen van hondenpoep, wildplassen tegen huisgevels, ..., kunnen dergelijke feiten bestraft worden via een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) die kan oplopen tot 350 euro voor meerderjarigen.

Daarnaast zijn nog andere administratieve sancties mogelijk. De politie of een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) stelt de overtredingen vast. Een sanctionerend ambtenaar van de stad legt de geldboete op.Hiervoor is geen tussenkomst van het parket of de rechtbank meer nodig.

Minderjarigen die problemen veroorzaken kunnen in het NERO-project terecht komen. NERO staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast en is bedoeld om constructief te reageren op overlast die jongeren veroorzaken. Er worden afspraken gemaakt met jongeren én hun ouders. Gezinnen die vlot meewerken, krijgen een vrijstelling van de belasting die ze anders hadden moeten betalen.

Wat doet de stad aan overlast?

In Mechelen houden een aantal medewerkers op straat preventief toezicht. Het gaat hier om de BOA’s, gemeenschapswachten, mobiele speelpleinwerkers, mobiele jeugdwerkers en straathoekwerkers.