Oudejaarsnacht is dé gelegenheid om te genieten van een vuurwerkspektakel. Heel uitzonderlijk mag je dan - zonder toestemming van de burgemeester - feestvuurwerk afsteken tussen 23.30u en 1u (art. 165 ABP).

Normaal gezien heb je altijd toestemming nodig van de burgemeester om bommetjes of vuurwerk af te steken. Enkel op 31 december van 23.30u tot 1 januari - 1u van het daaropvolgende jaar, mag je zonder toelating feestvuurwerk afsteken.

LET OP! In de Slachthuislaan en op het jaagpad vanaf de Oude Antwerpsebaan tot de Antwerpsesteenweg is vuurwerk afsteken altijd verboden ingevolge de ABP en een besluit van de burgemeester.

Natuurlijk moet je altijd voorzichtig zijn en de veiligheidsregels respecteren. Hou daarom volgende tips in je achterhoofd:

  • Vermijd ongelukken door steeds de veiligheidsregels op de verpakking te volgen.
  • Waak er over dat de openbare veiligheid gewaarborgd blijft.
  • Veroorzaak geen hinder voor de buurt.
  • Wees je er van bewust dat het ontsteken van vuurwerk, dat gepaard gaat met lichtflitsen en luide knallen, (huis)dieren angst aanjaagt.

Wie buiten deze periode vuurwerk afsteekt zonder toestemming riskeert een boete tot 350 euro. 

Het oplaten van wensballonnen is altijd verboden (art. 54 ABP). 

Waarom zo streng?

  • Braaand!!! Een bommetje in de brievenbus, vuurwerk tegen een dak of een wensballon in de dakgoot volstaat om het hele huis in brand te zetten. Ook bomen en struiken kunnen vuur vatten.
  • Door het lawaai kunnen mensen schrikken en kunnen ze 's nachts niet slapen.
  • Het afval van je vuurwerk belandt in tuinen, dakgoten en op straat.
  • Dieren raken in paniek bij het horen van knallende geluiden. Ze kunnen agressief worden en zelfs van huis weglopen.
  • AUUWWW!!! Elk jaar vallen er in België meer dan 1000 gewonden door vuurwerk.

Vuurwerk dat in je gezicht ontploft, kan je bovendien verminken voor de rest van je leven.

Wees dus steeds voorzichtig!