Het gerechtelijk arrondissement Mechelen heeft een vormingsproject rond agressie en sociale vaardigheden. Deze vormingen kunnen enkel worden opgelegd door Justitie in het kader van: probatie, autonome probatie, bemiddeling in strafzaken of vrijheid onder voorwaarden, en dit telkens als alternatief voor een gevangenisstraf.

De dienst preventie en veiligheid geeft vorming aan volwassenen die in aanraking zijn gekomen met het gerecht naar aanleiding van feiten van agressie. Het vormingsaanbod is niet vrijblijvend. Het is de rechter of procureur die de vorming oplegt.

In de individuele vormingen "sociale vaardigheden" en "omgaan met agressie" wordt op maat gewerkt. De groepsvorming "omgaan met agressie" is thematisch gericht.

1. Individuele vorming sociale vaardigheden (20 uren)

Voor wie? 

 • Meerderjarigen die in contact komen met justitie, omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd,
 • Strafbare feiten zijn het gevolg van een gebrek aan of het verkeerd toepassen van sociale vaardigheden, 
 • Kan enkel via doorverwijzing door justitie: in het kader van bemiddeling in strafzaken, probatie of vrijheid onder voorwaarden.

Doel?

 • Werken aan tekorten in vaardigheden, 
 • Zelfbewuster en zelfstandiger omgaan met situaties, 
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen versterken, 
 • Sociaal competenter maken (indien nodig doorverwijzen), 
 • Recidive trachten te vermijden,

Wat? 

 • Individuele taakgerichte vorming op maat, 
 • Thema's:
  • Omgaan met anderen (communicatie, assertiviteit, conflicthantering, ...),
  • Werk en studie (solliciteren, planning, ...),
  • Vrijetijdsbesteding (hobby, tijdsplanning, ...),
  • Zelfbeeld (zelfbepaling, waarden en normen, kwaliteiten en valkuilen, ...),
  • Praktische vaardigheden (budget, administratie, ...).

Voorwaarden?

 • De individuele begeleiding vindt plaats tijdens weekdagen, dit kan zowel overdag als 's avonds zijn. 
 • Beschikken over voldoende mentale en emotionele mogelijkheden.
 • Uitsluitingscriteria: onvoldoende kennis van het Nederlands, verslavings- of psychiatrische problematiek. 

2. Vorming Omgaan met agressie individueel of in groep (40 uren) 

Voor wie? 

 • Meerderjarigen die in contact zijn gekomen met justitie, omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd,
 • Grensoverschrijdend gedrag met slagen en verwondingen tot gevolg ten opzichte van derden, 
 • Intrafamiliaal geweld, geweld binnen het gezin,
 • Enkel via doorverwijzing door justitie: in het kader van bemiddeling in strafzaken, probatie of vrijheid onder voorwaarden.

Doel? 

 • Inzicht verwerven in het eigen gedrag en positie in verschillende contexten, 
 • Kennis verwerven over agressief gedrag en de gevolgen ervan ,
 • Frustratietolerantie en stressbestendigheid verhogen ,
 • Mogelijk de stap naar vrijwillige hulpverlening vergemakkelijken, 
 • Recidive trachten te vermijden.

Wat?

 • Individuele vorming op maat of groepsvorming,
 • Thema's:  
  • Omgaan met kwaadheid
  • Territorium
  • Omgaan met anderen (assertiviteit, conflicthantering,...)
  • Communicatie

Voorwaarden

 • De groepscursus vindt plaats tijdens het weekend.
 • Beschikken over voldoende mentale en emotionele mogelijkheden. 
 • Uitsluitingscriteria: onvoldoende kennis van het Nederlands, verslavings- of psychiatrische problematiek.

Meer info

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont vzw - volwassenwerking

Lange Ridderstraat 20
2800 Mechelen
T 015 28 74 70
contactpersonen: Els Horemans / Nora Koubaa
els.horemans@mechelen.be
nora.koubaa@mechelen.be