Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en beslissingen met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het grondgebied van de stad Mechelen.