Tijdens het proces van een omgevingsvergunning zijn er vaste momenten waarop je het dossier kan bekijken en eventueel een bezwaar of later beroep kan indienen.

Openbaar Onderzoek of bekendmaking beslissing inkijken

Digitaal inkijken:

Je kan de dossierstukken digitaal inkijken via het Inzageloket van Vlaanderen.

Inkijken aan het loket in Het Huis van de Mechelaar:

Je kan het dossier komen inkijken in Het Huis van de Mechelaar.

Let op: in de vereenvoudigde procedure en bij meldingen zijn er geen openbaar onderzoeken. In sommige gevallen kan je echter wel een dossier inkijken:

  • In het geval van wijziging aan de scheidingsmuren
  • In het geval van bijstelling van een verkaveling

Een dossier binnen die vereenvoudigde procedure inkijken doe je in het Huis van de Mechelaar.

Bezwaar indienen tijdens het Openbaar Onderzoek

Gedurende de 30 dagen van het openbaar onderzoek kan je bezwaar indienen via:

Aankondiging van een Openbaar Onderzoek

Dat gebeurt met de gele affiche 'bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning'

De gegevens van de affiche worden opgeladen in het omgevingsloket. De Stad Mechelen verzendt de affiche per post naar de aanvrager (aanvrager-vertegenwoordiger indien er meerdere aanvragers zijn).

Als aanvrager moet je volgende zaken in orde te brengen:

  • Hang de gele affiche ten laatste 1 dag voor de start van het openbaar onderzoek uit. De manier waarop dit moet gebeuren leggen we je uit in een brief die bij de affiche zit.
  • De dag van de aanplakking meld je dit in het Omgevingsloket. Dit is belangrijk. Zo vermijd je procedurefouten.

Wat gebeurt er na het indienen van een bezwaarschrift?

  • Je krijgt geen ontvangstmelding of antwoord op je bezwaar
  • Alle bezwaren worden bewaard in het dossier. Je bezwaar wordt tijdens de beoordeling van het dossier bekeken. Wanneer het relevant is voor de beoordeling naar het resultaat, wordt dit mee opgenomen in de besluitvorming.

Raadpleeg beslissingen

Via het inzageloket van Vlaanderen vind je een overzicht van alle recente beslissingen in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen en meldingen.

Wil je een beroep aantekenen tegen een beslissing? Dat kan via het omgevingsloket.