Deze projecten bevatten opportuniteiten voor ondernemers.

  • Talrijke stadsvernieuwingsprojecten mikken op een gezonde mix van wonen en werken. Maar er is ook ruimte voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en industriezones.