Bij een CLB kan je terecht met alle vragen over opvoedings- en ontwikkelingsproblemen, leer- en studiemoeilijkheden, studie- en beroepskeuze, gezondheid, motoriek, eetstoornissen, groeistoornissen, angst om naar school te gaan, voortdurend ruzie in de klas, pestgedrag... Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen met hun vragen terecht bij een CLB. Het CLB zal kritisch de hele context in kaart brengen. Respect voor de eigenheid van de vraagsteller staat centraal. Het CLB is gebonden aan het beroepsgeheim.