Samenwerken voor kinderen in armoede

De bestrijding van kinderarmoede is één van de topprioriteiten van onze stad. Daarom werken we samen met de kleuter- en basisscholen en CLB's in Mechelen.

Wat doen we dan precies?

Wanneer een school of CLB een vraag en/of nood rond welzijn detecteert bij een gezin, gaan zij eerst zelf met het gezin praten.

Wanneer ze er samen niet uitraken, kunnen zij doorverwijzen naar onze diensten in het Sociaal Huis, mits toestemming van het gezin.

Is er nood aan langdurige begeleiding, dan neemt één van de gezinsbegeleidsters dit op, maar alleen na interne doorverwijzing van het GO-team.

Hoe doorverwijzen?

Om gezinnen op een efficiënte manier te kunnen contacteren en verder te helpen, vragen wij om bij een doorverwijzing steeds deze doorverwijsfiche in te vullen en te mailen naar socialedienst@sociaalhuismechelen.be.

Bij vragen of in zéér dringende gevallen kan je ook telefonisch contact opnemen op 0800 20 800. Meer info vind je in deze folder.